Disclaimer - Weg Angst, Hallo Zelfvertrouwen

Disclaimer

Alle coachingsdiensten en communicatie, per e-mail of op andere wijze door Beevalued e/of dhr. Albert Buschgens geleverd, alsmede informatie vermeld op deze website (www.albertbuschgens.nl) en zusterwebsite (www.albertbuschgens.nl) (dit alles vanaf hier te noemen “Beevalued”) zijn bedoeld om u te informeren over en inzicht te geven in de wijze waarop uw brein werkt en hoe bepaalde blokkades in uw leven ontstaan en welke manieren er zijn om het heft weer in eigen handen te nemen.

Echter, coaching is geen en vervangt geen professionele geestelijke gezondheidszorg of medische zorg. Als u ernstige psychische of lichamelijke klachten ervaart tot het punt dat het interfereert met uw vermogen om te functioneren, dan bevelen wij u van harte aan om bij uw arts of overige specialist te raden te gaan. Beevalued zal zijn uiterste best doen om het advies en de hulp te bieden die u nodig heeft, maar accepteert geen enkele verantwoordelijkheid wanneer dit advies en/of deze hulp niet het door u gewenste resultaat bewerkstelligt. Wanneer u met Beevalued in zee gaat, gaat u hiermee akkoord.
De informatie op de website van Beevalued en albertbuschgens.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan Beevalued geen garantie geven dat deze informatie geen enkele fout bevat.

Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Beevalued aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden gebruikt of openbaar worden gemaakt in enige vorm zonder schriftelijke toestemming van Beevalued.
Door het bekijken van deze website gaat u ermee akkoord Beevalued voor altijd volledig te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen. Beevalued, albertbuschgens.nl, noch hun directeur, noch enig werknemer van dezen zullen aansprakelijk zijn voor iedere claim van welke aard dan ook die u wenst in te dienen in verband met uw gebruik van deze website en/of de hierin opgenomen informatie.
Copyright en handelsmerken

Deze website bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal (alle rechten voorbehouden). Je mag niet verspreiden, wijzigen, kopiëren, geheel of gedeeltelijk, dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal, tenzij uitdrukkelijk is toegestaan ​​om dit te doen door Beevalued. Niets uit deze Disclaimer mag worden verveelvoudigd of overgedragen in enige vorm zonder schriftelijke toestemming van Beevalued.
Door de aankoop van coachingsdiensten en/of producten van Beevalued, bevestigt u dat u hebt gelezen en akkoord gaat met elk van de volgende uitspraken en dat u hier eigen verantwoordelijkheid voor neemt:

(U; de cliënt, wordt vanaf heden benoemd als “Ik”).
Ik begrijp dat de coachingsdiensten die ik zal ontvangen van Beevalued niet als een substituut voor professionele geestelijke gezondheidszorg of medische zorg worden aangeboden en dat deze niet bedoeld zijn als diagnostisering of behandeling van uw geestelijke gezondheid of genezing van uw medische aandoeningen.
Ik begrijp dat Beevalued niet handelt als een geestelijke gezondheidscounselor of een medische professional.
Ik begrijp en ga ermee akkoord dat ik zelf volledig verantwoordelijk ben voor mijn welzijn tijdens de coachingsessies en hierna, met inbegrip van mijn keuzes en beslissingen.
Ik heb, naast wellicht andere manieren van communicatie, middels deze website kennis genomen van hoe de verschillende coachingstechnieken in zijn werk gaan en geef, indien het tot een coachingsessie komt, Beevalued toestemming mij middels deze coachingsprotocollen te behandelen.
Ik begrijp dat coaching geen substituut is voor counseling, psychotherapie, psychoanalyse, de geestelijke gezondheidszorg en/of de verslavingszorg en ik zal het niet gebruiken ter vervanging van enige vorm van therapie.
Ik begrijp dat alle advies en ideeën die door Beevalued worden aangereikt uitsluitend worden aangeboden met de doelstelling om mij helpen in het bereiken van mijn persoonlijk gedefinieerde doelen. Ik geef Beevalued toestemming om mij te helpen bij het bereiken van deze doelstellingen, doch de verantwoordelijkheid voor het proces alsmede het eindresultaat ligt bij mij, de cliënt, zelf.
Ik begrijp dat Beevalued mijn informatie zal beschermen als vertrouwelijk, tenzij middels mijn eigen schriftelijke toestemming hiervan mag worden afgeweken. Beevalued maakt binnen de geheimhoudingsplicht een uitzondering voor gevallen waarin sprake is van kindermisbruik, ouderenmishandeling, verwaarlozing of dreiging van cliënt om zichzelf of iemand anders te schaden. Ik begrijp dat in dergelijke gevallen de noodzakelijke maatregelen zullen worden genomen. Bovendien, indien Beevalued wordt opgelegd door een rechter om informatie te verstrekken of te getuigen, zal ze dat doen, voor zover de wet dit vereist. Ik ga hiermee akkoord.
Ik begrijp dat het gebruik van technologie niet altijd veilig is en ik aanvaard in goed vertrouwen de risico’s van de vertrouwelijkheid in het gebruik van e-mail, tekst, telefoon, Skype en andere technologie.

DOOR BEZOEK EN ONDERZOEK OP DEZE WEBSITE VERKLAART U, DE CLIËNT, DE INHOUD VAN DEZE DISCLAIMER TOT U TE HEBBEN GENOMEN EN AKKOORD TE GAAN MET ALLE HIERBOVEN GESCHREVEN INFORMATIE. HIERDOOR BENT U WETTELIJK VERPLICHT ZICH AAN DEZE DISCLAIMER TE HOUDEN.

Veel plezier met deze website!