Mindset Power Piramide – het model voor de verandering naar succesvoller en beter - Weg Angst, Hallo Zelfvertrouwen

Mindset Power Piramide – het model voor de verandering naar succesvoller en beter

Wat bepaalt geluk?

​In mijn zoektocht naar middelen om mensen te helpen naar een gelukkiger en succesvoller leven wilde ik zelf een model ontwikkelen waarin alles is terug te vinden en dat ook eenvoudig is toe te passen.

Geluk wordt voor een groot deel bepaald door de hoeveelheid angst die jij toelaat in je leven. We hebben reële angsten en irreële angsten. Angst voor een vrachtauto die op je afkomt is heel reëel. Of een loslopende leeuw. Echter de angst voor een klein spinnetje is irreëel en zo ook het gesprek met je baas.

​Sommige angsten zijn universeel

More...

​Sommige angsten zijn universeel en iedereen heeft ze dan. Wanneer iets echt levensbedreigend is kun je dat als de veroorzaker van de reële angst beschouwen. Angst voor de leeuw geldt voor iedereen (behalve de leeuwentemmer misschien:-)). Deze angst is er om je in leven te houden. Angsten voor zaken die niet levensbedreigend zijn, zijn irreëel. Deze angsten zijn ook niet universeel, want niet iedereen vindt vliegen of spinnen eng.

Hoe dan ook; irreëel of reëel maakt voor degene die angst ervaart niet uit. De angst is er, punt uit! Dat is natuurlijk helemaal waar en ontzettend vervelend.

Gelukkig weet je, of je kunt het je voorstellen, dat aangezien slechts enkelen er last van hebben, jij de angst dus niet hóeft te hebben. Het is een aangeleerde angst en dat wat je aangeleerd hebt gekregen kun je ook weer afleren, toch?

​Wat aangeleerd is kan je ook afleren...

​Hoe dan ook; irreëel of reëel maakt voor degene die angst ervaart niet uit. De angst is er, punt uit! Dat is natuurlijk helemaal waar en ontzettend vervelend.
Gelukkig weet je, of je kunt het je voorstellen, dat aangezien slechts enkelen er last van hebben, jij de angst dus niet hóeft te hebben. Het is een aangeleerde angst en dat wat je aangeleerd hebt gekregen kun je ook weer afleren, toch?

​Mens en Bedrijf

Was het vroeger misschien zo dat we onszelf los van alles zagen en de schuld bij anderen neerlegden, zo zijn we nu bezig met verbinding en met de eigen verantwoordelijkheid. We verschuiven van slachtoffer naar “veroorzaker” en kijken naar het oorzaak en gevolg principe.

De vraag is nu: Waar is er iets veroorzaakt waardoor er een zeker gevolg tot stand is gekomen? Wanneer je de oorzaak bij jezelf zoekt, ben je in staat om er iets aan te doen. Leg je het buiten jezelf dan wordt het oplossen van een probleem vaak heel lastig. Wil je iets bereiken, dan zal je het zelf moeten doen.

De vraag is dan ook steeds weer: Wat wil ik nu eigenlijk en  of dit nu persoonlijk of zakelijk is maakt niet uit. Je maakt een persoonlijk groeiplan of er wordt een zakelijk groeiplan gemaakt met missie, visie en doelstellingen.

Persoonlijke doelen hebben veelal te maken met iets materieels. Echter, wanneer je doorvraagt waarom iemand bijvoorbeeld die mooie auto of dat nieuwe huis wil hebben, dan heeft het antwoord altijd te maken met geluk of een andere emotie. Al met al zijn we op een diepere laag dus bezig emoties te vervullen.

​Persoonlijk groeiplan

Gezien een bedrijf bestaat uit mensen is het belangrijk dat de emotionele waarden van het bedrijf, die omschreven staan in de visie, missie en doelstellingen, voor het grootste gedeelte, zo niet volledig, aansluiten bij de medewerkers. Idealistische bedrijven zoals Greenpeace drijven hier op.

De kernwaarden van het bedrijf kun je ook zien als je eigen kernwaarden. Kernwaarden drijven je, inspireren je, laten je opgewekt uit bed komen en zorgen ervoor dat je blokkades omvormt naar kansen.

Nu kun je bewust waarden bedenken, echter dat wil nog niet zeggen dat diezelfde waarden er onbewust ook zijn. Wanneer je nu de analogie doortrekt naar een bedrijf kan het zijn dat het bestuur mooie kernwaarden heeft, maar dat de medewerker die niet geheel kan uitvoeren. Deze medewerker kan een blokkade hebben. Denk bijvoorbeeld aan presentatieangst (vermijdt klantcontact), sociale angst (belt de klant niet op of isoleert zichzelf van de ander), faalangst (voert werkzaamheden niet of te langzaam uit). Je kunt de medewerker dan zien als het onbewuste. Met andere woorden: Men is niet bewust van hetgeen iemand tegenhoudt om optimaal te presteren.

​De Mindset Power Piramide

Zo zie je dat de mens voor een groot deel de successen van het bedrijf bepaalt. De mens heeft dus ook zijn kernwaarden en blokkades. Deze blokkades hangen rond je kern. In mijn model (mindset power piramide) is de kern de schatkamer.

De piramide is een metafoor. Binnenin een piramide vind je de schatkamer van de farao. Dit zie ik als jouw potentieel - “IK”. Om bij de schatkamer te komen moet je hindernissen overwinnen. Dit zijn jouw eigen blokkades. Hier zie je de piramide in gesloten toestand. Het herbergt of verbergt jouw onbewuste gedachten, emoties en mogelijke acties (beelden).

Om te veranderen is het verstandig om deze gedachten, acties en emoties te ontdekken en hiervoor gaan we de piramide “openen” en omklappen.

Klap de piramide om...

De rode piramide is een normale, geopende piramide. Je herkent de kern en onder de groene horizontale lijn de gedachten en emotie (onzichtbaar voor de ander). Wanneer iemand niets zegt kun je de gedachten en emoties alleen maar raden. Ze zijn onzichtbaar. Boven de groene horizontale lijn zijn de acties en deze zie je. Wanneer je een goede waarnemer bent zou je in staat kunnen zijn om aan de non verbale communicatie iets van de emoties op kunnen vangen.

Echter, wanneer je wilt veranderen zul je de emoties en gedachten door middel van vragen boven de groene lijn moeten zien te krijgen. Je krijgt dan de gestippelde - omgekeerde - piramide.

​Het onbewuste

De kern (rode stip) is ons onbewuste (of voor een bedrijf de visie en missie). Deze stuurt ons aan. We denken misschien bewust te leven, maar dat is niet zo. We worden voor 95% door ons onbewuste aangestuurd. Dat is best indrukwekkend.

Nu heb je in de psychologie het G6 model (Ik heb er zelf nog een V bij gezet).

G1 - gebeurtenis (wat in werkelijkheid gebeurt)
G2 - gewaarwording (hoe vervormt het brein de werkelijke gebeurtenis)
G3 - gedachte (welke gedachte roept dit op)
V   - verbeelding (welk plaatje roept dat weer op)
G4 - gevoelens (welke emotie start je)
G5 - gedrag (welke actie onderneem je door toedoen van de emotie)
G6 - gevolg (wat is het gevolg van je gedrag)

De gebeurtenis is een FEIT. De gewaarwording is een FICTIE in de kern. Wanneer jij je gedachte (G3), beelden (V), emoties (G4) bewust aanwezig kunt houden des te meer blijft je gedrag (G5) beheersbaar. Wanneer je niet bewust met G2, G3, V, en G4 bezig bent, kun je je laten meeslepen en ongewenst gedrag vertonen. Belangrijk is om de blokkades rond de kern te aanschouwen en weg te nemen.

​Angst

​Angst heeft alles te maken met de toekomst en het verleden. Ofwel je roept iets vervelends op uit het verleden en je voelt je rot, ofwel je denkt aan iets in de toekomst en je voelt je rot. Twee momenten die niet in het Nu zijn. Tijdens zo’n denkproces heb je een gewaarwording (dus niet de gebeurtenis) van iets dat je hebt meegemaakt of moet gaan doen. Je denkt en verbeeldt er iets van.

Dit is meestal, zo niet altijd, negatief. Deze negatieve gedachte / verbeelding geeft het brein het idee dat er iets heel vervelends gaat gebeuren en dat het stresshormoon cortisol nodig is om ons in de vlucht- of vechtmodus te brengen. Het gedrag dat hierop volgt laat zich raden. Het nare gevoel kan zelfs paniek veroorzaken.

Mindset Power Piramide

Je ziet nu bij de piramide de drie grootste zintuiglijke vormen van invloed: Beelden, gedachten en emoties. (Zakelijk staan deze voor ‘wat’ en ‘hoe’, ‘welke kennis’ hebben we en welke nog nodig? en ‘welke kwaliteit en waarden’ brengen we?) De rode kern is ons onbewuste. In deze kern zit onze referentie. Het zit gevuld met de kennis die we in ons leven hebben opgedaan. Dit kan van supergemotiveerd tot enorm angstig zijn.

Deze kern laat je dus in een bepaalde context iets denken, voelen en doen. Wanneer het resultaat naar verwachting is (je hebt er een goed gevoel bij) dan ben je tevreden. Is het resultaat anders dan verwacht (je voelt je heel naar) dan ben je ongelukkig, toch?

​Mindset

​​​​Nu heeft heeft jouw historie ertoe geleid dat je iets op een bepaalde manier doet (HOE). Wie je denkt te zijn geworden (WIE) en WAAROM je dingen zo doet. Al met al leidt dit ergens toe (WAARTOE).

Wanneer we naar de rode bestippelde cirkel kijken staat daar ‘lange termijn’ bij. Waar gaan we naartoe? Welk idee is er? (RICHTING). Wat zijn de MOGELIJKHEDEN en wat zijn de uiteindelijk RESULTATEN?

​Doe het SMART-i

Naast de rode lange termijn cirkel zie je ook de groene korte termijn cirkel. Je kan ze ook als het bewuste (rood) en het onbewuste (groen) zien. Het bewuste maakt graag lange termijn plannen, alleen het onbewuste houdt van korte termijn. Het wil zich snel goed voelen. Vandaar ook een SMART-i plan om het onbewuste en bewuste tevreden te stellen. Lange termijn doelen uitgeschreven in kleine, succesvolle en prettige stapjes.

Nu zie je tegenover "richting" (lange termijn) het woord "middelen" staan. Zie je dit zakelijk dan kun je denken aan mensen, systemen of apparaten. Zie je dit persoonlijk dan kun je denken aan interne persoonlijke hulpbronnen​. Bijvoorbeeld moed of zelfvertrouwen.

Tegenover "mogelijkheden" staat "motivatie". Motivatie komt van het Latijnse woord movere, wat betekent ‘in beweging krijgen’. Met andere woorden: Je krijgt jezelf in beweging als je aan de mogelijkheden denkt welke een groeiplan brengt. Brengt het de juiste e-motie, oftewel Energie in beweging? Zo ja, dan ga je ervoor omdat het inspireert.

​Overtuigingen

Vervolgens zie je ‘resultaat’ met daartegenover ‘overtuiging’. Je kunt overtuigd zijn van iets, alleen kan een kernovertuiging je direct de moed in de schoenen laten zakken.

Als laatste herken je waarschijnlijk het zonnetje, ofwel de ontspanning. Of dit nu zakelijk of persoonlijk is, de sfeer bepaalt voor een groot deel de betrokkenheid, motivatie en resultaat. Een gespannen sfeer geeft een gespannen medewerker. De medewerker is meer alert op vechten of vluchten. Wanneer dit langdurig is zul je overspannen medewerkers hebben of zelfs met een burn-out.

Te veel stress? Hierdoor wordt de prefrontale cortex (deel van de hersenen) minimaal gebruikt en meer het primitieve brein. Meer DOEM dan DOEN. Meer vluchten. Hoge bloeddruk, snelle oppervlakkige ademhaling, snel kloppend hart, immuunsysteem op een laag pitje, enzovoort. Al met al put je het lichaam uit; het raakt opgebrand.

​Verandering

Stel je wilt verandering. Wanneer we meer geluk (lees hier ook ontspanning, succes, zelfvertrouwen, enzovoort) willen dan willen we iets anders dan dat we op dat moment ervaren, toch? Dat betekent dat we verandering willen. Hoe mooi zou het dan zijn om een acroniem te hebben waarbij de letters staan voor de stappen die gemaakt kunnen of moeten worden.

V = veiligheid (Ik en Mezelf)
E = erkenning (Niet meer onder het tapijt)
R = rust (meditatie)
A = acceptatie (vergeving en vrede)
N = nurture (leren hoe betere beelden, gedachten en emoties te maken)
E = eigen verantwoordelijkheid
R = richting (doel positief gesteld)
I  =  integreren (herhaling)
N = nature (onbewust bekwaam)
G = groei

​Veilige omgeving

Wanneer je in contact komt met je coach of manager dan is het belangrijk dat er een veilige omgeving is. Dit geldt ook voor de gedachte richting jezelf. Zie jezelf dus als je beste vriend.

Wanneer er aspecten zijn die je wilt veranderen dan is het belangrijk om deze te benoemen en te erkennen. Wanneer je ze ontkent is er geen reden tot verandering. Je weet immers niet wat je wilt veranderen.

Nadat er een gevoel van veiligheid is en je weet welke richting je op wilt zal er rust moeten zijn en acceptatie. Je laat als het ware los wat je al die tijd vasthield en weerstand bracht. Bij nurture ga je de angsten, onzekerheden, etc. wegnemen waardoor het pad wordt vrijgemaakt om door te groeien.

​​Je hebt alleen keuze én de daaropvolgende actie...

​​​​Nu je weet wat je richting is, de mogelijkheden zijn en de verwachte resultaten, ga je werken aan de overtuigingen, middelen en motivatie. Je weet nu dat richting, mogelijkheden en resultaten door jou behaald moeten worden. Je neemt eigen verantwoordelijkheid en er wordt niet meer gewezen naar de ander.

Het plan kun je nu opstellen in positieve bewoordingen. De oefeningen die bij Nurture worden gegeven doe je zo vaak dat het geïntegreerd wordt in het onbewuste (Practice is the Mother of All Skills) en uiteindelijk nature is. Je bent van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam gegaan. De stappen hebben, wanneer goed, toegepast groei gebracht.

Je herkent hopelijk dat de staat waarin je verkeert (de negatieve) een mindset is en dat de nieuwe staat (de positieve) straks ook een mindset is.

​Analytisch brein

De mens reageert normaal gesproken bij gewone situaties vanuit het analytisch brein. Echter wanneer ooit een ervaring een enorme negatieve lading heeft gekregen zal er niet vanuit het analytisch brein worden gereageerd, maar vanuit het reactieve brein.

Deze stimulus - respons kan ervoor zorgen dat je je in een fractie van een seconde heel angstig of  onzeker voelt. Het vervelende is dat men vaak niet weet waar het vandaan komt. Het is er ineens. Wanneer de stresservaring paniek veroorzaakt, waarbij men het gevoel krijgt de controle kwijt te raken, kan deze ervaring weer een angst op zich veroorzaken. De angst voor de angst ontstaat nu. Hoe meer dit gebeurt des te vaker gaan mensen zich isoleren. Zo worden ze eenzamer.

Dit is onnodig. Zoals eerder verteld is de kern voor 99% in je jonge jaren door anderen gevuld. Het zijn niet jóuw overtuigingen, onzekerheden of spanningen. Er is geen baby geboren met vliegangst, spinnenangst, sociale angst of wat zo meer. Het is allemaal aangeleerd en dat wat is aangeleerd kun je ook weer afleren. De wijze waarop je kern is gevuld kunnen we omkeren. We neutraliseren het oude patroon en vullen de kern met nieuwe. We creëren een nieuwe stimulus respons.

De oude kern heeft als oude stimulus - respons; Vervelende beelden, vervelende gedachten en vervelende gevoelens. Dit alles leidt tot een negatief gedrag.

In de nieuwe kern zal het oude patroon geneutraliseerd zijn en opnieuw gevuld worden met reëele, positieve beelden, gedachten en emoties om zo gemotiveerd richting je doel te gaan. Dit alles met genoeg mogelijkheden en een grote kans op een goed resultaat. Hierbij zijn de overtuigingen, middelen en motivatie vooruitstrevend en niet blokkerend.

​ALBERA cirkel

Hoe een goed resultaat te halen?

Wanneer je actie onderneemt doe je dat op een leergierige en flexibele wijze om zo wanneer nodig bij te sturen. Het leven bestaat tenslotte uit keuze en actie. Belemmeringen zijn er niet om je tegen te houden, maar om van te leren. Jij bepaalt wellicht niet de wind, maar wel de stand van de zeilen. De ervaringen worden gezien als feedback. Je controleert de resultaten. De attitude die je nu hebt bepaalt of je verdere actie onderneemt.

Een volhardend iemand zal altijd in actie blijven, hoe klein de stap ook is. Je weet, je eet een olifant hapje voor hapje en elke reis begint met de eerste stap ongeacht de grootte.

Ik wens je een goede reis.

Albert

Het optimale uit elke situatie halen voor persoonlijke en zakelijke groei is mijn drive. Ik daag graag uit om onbewuste negatieve patronen zichtbaar te maken en deze om te buigen naar patronen die voor het doel veel beter inzetbaar zijn.

Klik hier om een reactie achter te laten