De prikkels waar je angstig door wordt kan je wegnemen.

​Alleen jij kan je eigen staat van ​ZIJN veranderen!

ANGST

Welkom in alweer een vers-van-de-pers-blogbericht. ​Opnieuw heb ik een stukje waardevolle informatie voor je dat wellicht je leven zal veranderen.

Na voorgaand behandelde onderdelen uit mijn ACTIEF-model, te weten de A(cceptatie), C(ommunicatie), T(erugkoppeling) en I(mplementatie), ben je inmiddels toe aan de volgende stap. De E van…

De E van… EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID


"Kijk niet naar de splinter in andermans oog.

Begin bij de balk in die van jouzelf"

Hoe zou het zijn als je niet meer zo met die ander bezig zou zijn, maar met de groei van jezelf? Hoe zou het zijn als je gaat inzien dat jij degene bent die verandering kunt brengen en niemand anders dan jij?

Denk eens in hoe jij je voelt als je zou weten hoe je datgene kunt bereiken wat je wilt als je dichtbij jezelf blijft. De stappen die je wilt nemen worden niet meer beïnvloed door anderen. Voelt dat niet geweldig?

More...

Hoe werd je gevormd?

Een traumatische start.

In eerdere nieuwsbrieven heb je kunnen leren dat de vorming van je brein al begint bij je geboorte. De bevalling is volgens wetenschappers al een traumatische ervaring. Vanuit een rustige, warme, liefdevolle baarmoeder word je ineens door een nauwe gang die ‘koude onbekend wereld’ ingeperst.

Soms gaat dat vrij eenvoudig, maar andere keren komen er ook nog enge apparaten aan te pas om je te helpen de wereld te betreden. Als dat eenmaal gelukt is worden er slangetjes in je keel geduwd om de luchtweg vrij te maken, glijdt er een thermometer tussen je billen naar binnen voor het opmeten van je temperatuur en je krijgt een tik op je achterste om je van schrik de longen vol te laten zuigen en het op een brullen te zetten. Redelijk dramatisch allemaal. Welkom op aarde!

In welk nest groei je op?

Na dit overweldigende begin hangt het vervolgens af van het nest waarin je terecht bent gekomen. Is het een warm nest? Liefdevol? Kansrijk met de juiste financiële middelen? Of kom je in een gezin waar problemen zijn, zoals verslavende middelen, financiële nood, verwaarlozing en minder zicht op een goede ontwikkeling?


Hoe je het wendt of keert; vanaf dag één wordt je brein zintuiglijk gevuld met allerhande informatie vanuit vele kanten.

De metafoor van de piramide.

Ik wil je graag een metafoor meegeven om je iets te laten inzien.

Stel je de verhalen over de piramides eens voor en denk daarbij eens aan Indiana Jones. Schatgravers willen altijd naar het midden van de piramide, omdat daar de schat begraven ligt. Rijkdom, daar gaat het om, toch? 

Maar ja, middenin die piramide kom je niet zomaar. Je zult vele vele obstakels moeten overwinnen om in die kern te komen en de meeste schatzoekers kwamen er nooit.

Zoals de schatzoekers in die piramide zie ik ook elke keer weer mensen die op zoek zijn naar hun eigen schatkamer; hun eigen kern; de kern van wie ze zijn. Echter, aangezien we allemaal door anderen, in onze jeugd en ook daarna nog, zijn geprogrammeerd met bedoelde en onbedoelde overtuigingen, valt het net als in die piramide niet mee om tot onze kern te komen. Pas als we de belemmeringen die in ons zijn opgeworpen overwinnen komen we bij de kern. Wanneer je daar aankomt zijn er geen belemmeringen meer om alles te bereiken wat jij wilt.

Mindset Power Piramide

​Wanneer we bovenstaande piramide (fig.1) openklappen krijgen we de vorm te zien zoals in fig. 2. Het middendeel bestaat uit de kern. De kern is omringd door drie driehoeken; zien, horen en voelen. Zoals je weet zijn dit drie van de vijf zintuigen; de drie die het meest ons leven vormen.

Wat je er in stopt komt er ook weer uit!

Linker piramide


Als basis kun je zeggen dat in de eerste jaren van ons leven veel informatie (wat je ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft) in onze kern (brein) wordt gestopt. Hier hebben we het in de eerdere nieuwsbrieven over gehad. Je schrijft, net zoals bij computers, je eigen programma’s. Sommige programma’s werken goed en andere werken wat minder (zijn niet meer functioneel) op latere leeftijd.

Het programma dat je schreef heeft te maken met de betekenis die jij (of juist anderen!?) gaf aan wat je zag, hoorde, voelde, proefde en rook, weet je nog? Je brein zit daarom vol overtuigingen die jou sturen van pijn naar plezier, wat dat op dat moment ook moge betekenen.

Middelste piramide

Je zult het ongetwijfeld met me eens zijn dat elke reactie die jij vertoont op dit moment onbewust gestuurd wordt door dat wat in je brein gevormd is. Wanneer een spin ooit angst betekende, zal dat nu nog steeds zo zijn. Is in gesprek komen met iemand lastig, dan is dat nog steeds zo in je leven.

In de linker piramide zie je de pijlen naar binnen wijzen. Dat betekent dat zien, horen en voelen door anderen van buitenaf in je brein zijn geprogrammeerd (bedoeld en onbedoeld). Bij de middelste piramide daarentegen zie je de pijlen van binnen naar buiten gaan. Je kunt dus ook zeggen dat wat buiten mij gebeurt niet de oorzaak is, maar dat wat in mijn brein als betekenis aanwezig is.

Rechter piramide

Die betekenis was er niet in je brein toen je werd geboren. Het is gevormd. Het goede nieuws hieraan is dat alles wat gevormd is ook eenvoudig te veranderen is als je weet welke stappen te nemen.

Aangezien een ieder van ons door verschillende ervaringen andere betekenissen in zijn brein heeft opgeslagen, reageert iedereen op elke willekeurige gebeurtenis anders dan een ander.

Iedereen heeft zijn eigen kijk op iedere gebeurtenis. Dit komt, omdat we allemaal op een unieke manier, in een unieke tijd, omgeven door unieke anderen, op een unieke plaats zijn opgevoed en gevormd.

Hoe verloopt nu een ervaringsproces bij een gebeurtenis?

Het doel van angst

Angst is een van de makkelijkste emoties voor mensen om te ervaren. Dit is niet zo gek want angst is een natuurlijk iets. Het wilt ons namelijk beschermen.

Het is maar beter om in bepaalde omstandigheden bang te zijn. Je kunt dan rustig weglopen, het gevaar vermijden en zeker wanneer er een auto op je afkomt of een zeer giftige slag, toch?

De Gebeurtenis

Een gebeurtenis is voor iedereen gelijk. De gebeurtenis is een feit. Het maakt niet uit wat het is; wat gebeurt is wat gebeurt. Nu gaat het erom wat je ervan maakt. De één maakt van een gebeurtenis een dramatisch, groots iets en de ander bagatelliseert iets ernstigs tot een futiliteit.

Greenpeace strijdt voor onze planeet, omdat deze aan het opwarmen is en dit desastreuze gevolgen heeft voor al het leven. President Trump wil echter al het geld uit de anti-opwarming halen, omdat hij het afdoet als een “nepverhaal”.

Het gaat per persoon dus niet om de gebeurtenis, maar om de gewaarwording; de betekenis die je aan de gebeurtenis geeft.

De gewaarwording

Wat zie jij op de foto? Een glas water? Het lijkt er wel onmiskenbaar op, toch? Echter, dit is niets anders dan een prachtige tekening. Het glas staat er niet daadwerkelijk. Je zou er zo een meningsverschil over kunnen krijgen…

En, deze ken je wellicht; wat zie je hier?

Zie jij die oude vrouw of de jongedame?

Ik hoop dat je inziet dat je brein je aardig in de maling kan nemen.

De Gedachte

De gewaarwording zorgt ervoor dat jij ergens een bepaalde gedachte op loslaat.

Nu is het zo dat het voor het brein geen verschil maakt of de gebeurtenis daadwerkelijk plaatsvindt of dat je deze slechts bedenkt. Het gevolg hiervan is dat een onbewuste gedachte een onbewust beeld oproept.

Het Gevoel

Nadat je de gedachte had komt het gevoel. Neurologisch is er een gevoel gekoppeld aan gedachte en beeld. Ze zeggen in het Engels ook wel: “what fires together wires together”. Vrij vertaald: “Wat gezamenlijk wordt afgevuurd, wordt aaneengekoppeld.” Het wordt gegroepeerd.

Ben je ooit enorm geschrokken van een blaffende hond? Dan is er een combinatie van beeld/woord/gevoel die negatief is. Het ‘beeld’ van een hond roept naam en gevoel op. Echter, iemand kan ook het woord ‘hond’ zeggen en, ook al is er geen hond in de buurt, je voelt toch de angst. In jouw brein kwam namelijk het plaatje van de hond naar boven en dat werkt net zo sterk als wanneer je hem in levende lijven zou zien staan.

Ik ging ooit wandelen op de Hoge Veluwe. Dat is een prachtig park en ik had de hoop om wilde zwijnen te zien. Ik liep in alerte staat door het bos en tuurde, zonder verrekijker, door de bomen op zoek naar een zwijn. Plots sloeg mijn hart een tel over. Bewust had ik nog niets gezien of gehoord, maar mijn onbewuste schijnbaar wel. Direct daarna zag ik het ook. Op nog geen 50 meter afstand stond een zwijn tussen het groen naar mij te loeren.

Mijn ademhaling stokte en ik voelde de opwinding door mij heen jagen. Ik moest en zou het beest van dichtbij zien. Ik sloop de bossen in en probeerde zo min mogelijk geluid te maken. Stapje voor stapje kwam ik dichterbij. Opeens bedacht ik me dat het wel een beetje gek was dat het zwijn totaal niet bewoog. Wacht eens; het was toch wel een zwijn??? Ik stond even stil en tuurde naar het dier met tot spleetjes dichtgeknepen ogen. Langzaam kreeg het meer contour en toen, tot mijn grote teleurstelling, bleek mijn zwijn slechts een omgevallen boom te zijn...

De stam was van me afgericht en de wortels staken naar me toe. Deze hadden, in dit schaduwrijke bos, een dusdanige vorm dat ze echt op een zwijn leken. Op emotioneel niveau heb ik de ontmoeting met het zwijn meegemaakt, omdat mijn brein echt dacht dat er daar één stond.

We hebben allemaal wel eens zo'n ervaring. Je ziet iets; je neemt iets (voor) waar en het blijkt toch heel anders te zijn dan je dacht. Wat heb jij ooit eens als echt meegemaakt, maar bleek later niets, of heel iets anders, te zijn?

Het Gedrag

Na gebeurtenis en gewaarwording is het belangrijk wat je ermee doet. Schrik je van een hond en ren je weg (dit kan zowel letterlijk als figuurlijk zijn - je onderneemt in dat laatste geval geen actie), dan zijn er gevolgen.

Zo liggen er ook kansen op je pad, maar omdat je brein irreële blokkades waarneemt, door oud zeer, worden deze nieuwe uitdagingen niet aangegaan en dus doe je maar niets. Weg kans!

Het Gevolg

Je zult begrijpen dat het gevolg op je gedrag je toekomst bepaalt; het creëert weer een nieuwe gebeurtenis.

Alles buiten je, te weten de gebeurtenis en het gevolg, heb je niet in de hand. Deze kun je niet veranderen. Gewaarwording, gedachten, gevoel en gedrag kun je echter wel degelijk onderzoeken en veranderen. Omdat de betekenis te maken heeft met het gevoel dat jij hebt gekoppeld aan een gedachte en een beeld, kun je dit aanpassen.

Was Sinterklaas eerst niet die goede oude Sint die cadeaus bracht? En hoe zie je hem nu? Was jouw juf niet de vrouw die alles wist en altijd gelijk had? En hoe zie je haar nu? Voor iemand met spinnenangst is een spin enorm, maar als de angst eenmaal is weggenomen blijkt het te gaan om een klein, nietszeggende beestje.

OEFENING

Omdat 95% van ons gedrag voortkomt uit onbewuste gedachten en beelden (we hebben rond de 60.000 gedachten per dag - 90% hiervan is gelijk aan die van de dag daarvoor) vraag ik je om eens te onderzoeken hoe die gedachten klinken. Is de gedachtenstem jouw stem of die van een ander? Is de intonatie lief of snibbig? Enzovoort. Wat voor een beeld heb je hierbij gecreëerd? Bekijk het beeld alsof het een foto of video is. Staat het beeld dichtbij of ver weg? Staat het bijvoorbeeld rechtsboven of juist linksonder? (Jazeker, het beeld staat ergens in de ruimte om je heen. Je ziet het als een plaatje voor je. Denk bijvoorbeeld maar eens even aan je voordeur. Die kun je zo voor je zien, toch? Waar staat het plaatje?) Is het beeld in kleur of zwart-wit? Beweegt het of staat het stil?

Neem nu een naar gevoel en onderzoek welke gedachte je daarbij hebt en welk beeld. Luister naar de gedachte, kijk naar het beeld. 

Neem vervolgens een fijn gevoel (die van kijken naar de ondergaande zon of die bij een lekkere wandeling bijvoorbeeld) en luister naar de gedachte. Kijk naar het bijbehorende beeld.

Het is nu de bedoeling dat je onderzoekt wat de verschillen zijn van beide ervaringen. Ontdekt je bijvoorbeeld dat je het beeld/het plaatje van de nare ervaring links voor je ziet en het beeld van de fijne ervaring juist rechts?

Kijk nu eens of je de nare ervaring op de plek van de fijne ervaring kunt zetten. Zag je het fijne beeld bijvoorbeeld rechtsboven, plaats het beeld van de nare ervaring dan ook rechtsboven. Wat is daarvan het resultaat?

Wanneer je deze oefening niet geheel snapt of het lukt niet, dan kun je me altijd om meer uitleg of hulp vragen. Wanneer je deze oefening eenmaal beheerst, is het in staat je leven te veranderen.

Ik help je heel graag verder naar een leven zonder belemmeringen en vol met kansen!

Leef ACTIEF en GA.AAN!

”Ik ben een flexibel mens en kan alles
bereiken dat mij gelukkig maakt”.


​Soms hebben mensen richting nodig en duwtje in de rug, maar belangrijk is dat alles vanuit de ontspanning gebeurt.

Gelukkig vinden mijn cliënten het fijn dat ik ze confronteer om zo achter dat masker vandaan te durven komen en de wereld weer recht in de ogen te kijken. Ik zeg altijd: Face the enemy.

Als jij er klaar voor bent, ben ik dat ook.

Fysieke pijn kan ontstaan bij een auto ongeluk, jezelf snijden of gewoon je hoofd stoten. De angst voorkomt in de meeste gevallen dat je te hard met de auto rijdt. Je voelt je verantwoordelijkheid of je doet het niet uit angst de macht over het stuur te verliezen.

Er is ook nog de emotionele pijn. Ben je ooit heel erg voor schut gezet in een groep of voor de klas, dan kan het nu zomaar zijn dat jouw onbewuste zo’n ervaring wilt voorkomen. De ooit gecreëerde emotionele pijn komt weer naar boven en je vermijdt elke openbare presentatie. Je verzint 1001 smoesjes, al kost het de kans op die geweldige baan.

Voorwaarden die tot angst aanzetten
De emotionele pijn kan ook optreden wanneer jij bang bent je relatie kwijt te raken. De angst voor zo’n verlies kan enorme omvang nemen. Al ben je niet gelukkig, toch draai je jezelf in allerlei bochten om alles te houden zoals het is.

Angst wilt ons voor dit soort zaken beschermen. Ja, het is pijnlijk, maar erachter schuilt een positief doel. Houd dat nog steeds in de gaten.

Misschien wordt dit positieve niet altijd bereikt, maar het is er wel. Er zijn tijden waar we de angst op een hele vervelende manier kunnen ervaren. Echter, zolang je het doel begrijpt, kun je het terugvolgen naar de initiële bedoeling, en het dan laten gaan.

Op zo’n moment krijg je de macht over de angst, en kan je het als hefboom gebruiken om er je voordeel mee te doen.
Ik help je graag bij het wegnemen van jouw blokkades!
 

Uiteraard staat het je vrij om eerst rustig zelf aan de slag met het e-book. Stel vragen aan mij als je niet precies weet wat ik bedoel of hoe het voor jouw uitdaging is in te zetten. Ik ben er om jou te helpen!

Let op onze volgende nieuwsbrief voor meer informatie.

Met warme groet,

Albert
professional eyeopener,
brainchanger & mindfixer


​Kijk op mijn websites
of vraag een Skype-sessie aan:

Email : albert@albertbuschgens.nl
Site : www.albertbuschgens.nl
Skype : albertbuschgens2

Gangesstroom 1
2721AS Zoetermeer
+31 6 36430220


GA.AAN! Bewustwording is de sleutel om opnieuw AAN te GAAN. Elke online cursus zit vol tools voor bewustwording. Zoals een kind leerde lopen, schrijven en lezen, krijg jij weer de inzichten en technieken om weer AAN te GAAN als een ontbrandende lamp, maar ook om alle uitdagingen in je leven weer volledig AAN TE GAAN. Eenmaal dit bereikt, ben je (weer) instaat om onbevreesd en vol eenvoud en plezier je doelen te behalen.


De consequenties van angst
Angst is altijd gericht op een toekomstige activiteit:
Je kunt alleen maar bang zijn van iets dat nog moet gebeuren. Dit op haar beurt kan alleen weer gebeuren als je daar in het verleden ook bang voor was. Dus het gaat om een oude her-innering.

Angst heeft de overtuiging nodig dat de ervaring weer gaat plaatsvinden.
Wanneer jij bij jezelf angst op roept voor die speech van morgen en je blijft er zo naar kijken, dan zal het zeker gaan gebeuren. Sterker nog, de angst zal groeien. Je weet: dat wat je energie geeft groeit.

Hoe waarschijnlijker het is, hoe groter de angst.
Dit gaat hand in hand met de vorige punten.

Hé, als het gebeurd met anderen zoals ik, of zelf bij hen die “beter” zijn, dan gaat het mij zéker overkomen.
We hebben het in ons dat we angst aantrekken wanneer anderen het is overkomen en te meer wanneer anderen bijvoorbeeld slimmer of sterker zijn. De vraag is dan: ”Waarom zij wel en ik niet?”

Hoe dichter de toekomstige gebeurtenis is des te groter de angst.
We sterven allemaal, maar denken ook dat het nog ver weg is. Je bent er niet mee bezig. Echter, staat er ineens iemand voor je met pistool op je gericht dan is de dood ineens heel dichtbij en de angst immens.

Het onbekende versterkt angst
Wanneer je eens een angstaanval hebt gehad, ben je bang voor weer een aanval. Angst voor de angst. Het niet weten of het komt, hoe intens het is en hoe lang het duurt kan jou enorm angstig maken. Dit kan er voor zorgen dat je niet meer je huis uitkomt.

Angst vereist dat je hoop hebt dat je uit de pijn kunt ontsnappen. Wanneer je gaat parachute springen is de angst in het vliegtuig aanwezig (ik kan het weten ). Echter, eenmaal uit het vliegtuig is de angst volledig weg en heeft plaatsgemaakt voor euforie, terwijl je op dat moment niet weet of de parachute opengaat.

Deze drie bovengenoemde zijn er om je te beschermen.

Hoe ga je angst nu gebruiken?

Met behulp van het vechtrespons kun je specifieke acties motiveren zoals zelfbescherming, vooruit planning of inzetten van bepaald gedrag om het probleem sowieso te vermijden. Dit zijn de tactieken die worden ingezet door o.a. verzekeraars, accountants en advocaten. Maar ook in de reclame door pil of crème leveranciers.

Al deze partijen presenteren aan jou de angst met betrekking tot een toekomstig probleem. Een probleem die ze je motiveren te vermijden. En… natuurlijk hebben zij de “oplossing”.

Vervolgens heb je de vluchtemotie. Deze emotie gaat over de motivatie tot verandering. Dit kan gaan over het veranderen van jouw situatie in je omgeving of zelfs jouw persoonlijkheid.

Voorbeeld van een vluchtrespons voor positieve verandering is de motivatie die onderdrukte huisvrouw vindt, om onder het juk van een tiran weg te vluchten en dit nooit meer mee te willen maken. Ze verandert. De angst voor zichzelf en voor de kinderen biedt de hefboom die nodig is om hem te verlaten. Ze verwijderen zichzelf van de “danger zone”, en angst is dan de trigger die dat veroorzaakte.

Angst is er om je de drie primitieve acties te laten uitvoeren:

Vechten
Vluchten
Flauwvallen

Beweging laat angst afnemen.
Zie hier de reden waarom sport een kalmerende werking heeft. Beweging zorgt voor het vrijkomen van endorfine, waardoor je je goed voelt. Verder is het zo dat je bij beweging energie nodig hebt en dat helpt absoluut je focus te verleggen.

Wanneer je in het NU bent voorkomt dit dat jouw aandacht naar de toekomst gaat.
Wanneer volledig je in het Nu bent dan kan je aandacht niet in de toekomst zijn. En we hebben gelezen dat een voorwaarde de projectie in de toekomst moet zijn. Dus… geen toekomstfocus betekent geen angst!

Heb als doel om de verwachtingen voor de toekomst om te keren.
Als angst wordt veroorzaakt door de verwachting van (lichamelijke of fysieke) pijn, zal bij het verwachten van goede dingen de angst weg doen gaan. Het is dus van belang nieuwe verwachtingen (emotionele) tot koppelen aan de resultaten die je wilt. Het oproepen van een naar gevoel is het ontbreken van (emotionele) hulpbronnen om dit nare gevoel te herkaderen. Bij een sessie worden altijd nieuwe motiverende gevoelens gekoppeld aan activiteiten. Een trigger roept dan alleen nog een positief gevoel op.

Her-inner weer een stukje persoonlijke geschiedenis van jezelf.
Als je weer kan her-inneren dat je een vergelijkbare situaties succesvol hebt afgerond, kan je dezelfde strategie hanteren als destijds. Wanneer je weer weet dat je zoiets al eerder deed, is de angst al direct al minder. Door het oproepen van oude positieve herinneringen installeer je in je brein direct meerdere keuzes en dat helpt. Deze keuzes neem je mee de toekomst in.

Creëer een gevoel van willen.
We zijn eerder geneigd onze angsten te overwinnen als we echt willen en er iets op het spel staat. Wanneer je iets hebt dat op dat moment belangrijker is dan jijzelf dan verdwijnt de angst als sneeuw voor de zon. Bijvoorbeeld wanneer jij kinderen moet beschermen. Al zie je het gevaar ben je bereid jezelf op te offeren voor je kind.

Maak het onvermijdelijk.
Wanneer een hopeloze situatie wordt aanvaard als onvermijdelijk en je worstelt er niet meer mee, zal angst verdwijnen. Mensen stijgen als ze weten dat ze niet verder kunnen dalen.

Tot slot de flauwval/vriesreactie.
Dit is de meest voorkomende reactie op angst, vooral in de deze wereld waar werkelijk gevaar minder gangbaar is dan bedachte angst. De vriesreactie is in principe een rem die voorkomt dat jij bepaalde dingen doet.

Zo voorkomt het dat je de straat oversteekt wanneer een vrachtwagen met 100 kilometer per uur op je af komt. Het voorkomt dat je vreemde taal uitschreeuwt in een vergadering met je collega’s en ga zo maar door.

Het is er om je gedrag aan te passen en zo dat je jezelf niet in de problemen brengt. Je kan dus de vriesrespons gebruiken om te stoppen negatieve keuzes in te zetten. Je kan kiezen om oude gewoontes niet in te zetten.

Angst is dus een mechanisme dat in werking wordt gezet als je oude angsten naar de toekomst projecteert. De oude niet helpende emotie heeft hier schuld aan. Door nu deze oude emotie te niet te doen met “collapse ankers” zal de angst niet naar de toekomst geprojecteerd worden. Door deze methoden worden trauma’s en Fobieën vaak in 1, 2 of 3  sessies volledig weggenomen.

Bij WegMetJeAngst zet ik een aantal zeer sterke technieken is. Eén ervan bij jij natuurlijk. Jij hebt alle hulpbronnen in je zitten en samen gaan we die inzetten. Nee, ik weet nooit of dit met Havening is, Trance, Tijdlijn Therapie of NLP. Jij bent uniek en verdient een methode die voor jou goed voelt. Geen standaard concept, maar op maat voor jou.

Wees niet bang  en neem contact op om te ondervinden hoe ook jouw angst, trauma, fobie of welke belemmering ook weg zal gaan.

Warme groet,

Albert

Op een angstvrij leven
Albert

Het optimale uit elke situatie halen voor persoonlijke en zakelijke groei is mijn drive. Ik daag graag uit om onbewuste negatieve patronen zichtbaar te maken en deze om te buigen naar patronen die voor het doel veel beter inzetbaar zijn.